Akcja #niezwalniajmy z tytułem Dobroczyńcy Roku

Inicjatywa społeczna #niezwalniajmy została wyróżniona w XXIII edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”. Uczestnikiem akcji został w czerwcu lider na rynku budowlanym – Budimex, który zatrudnia ponad 7 tysięcy osób. 

W tegorocznej edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” wyłoniono 11 laureatów – firm, które w 2019 roku zrealizowały najciekawsze projekty społeczne. Jury zdecydowało przyznać 6 dodatkowych wyróżnień w kategorii „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”. 

#Niezwalniajmy to akcja promująca i wspierająca działania mające na celu ochronę jak największej liczby etatów. Od połowy kwietnia do inicjatywy dołączyło blisko 50 firm, które deklarują, że w przypadku konieczności ograniczenia kosztów w związku z niekorzystną sytuacją finansową, w pierwszej kolejności będą redukować inne wydatki niż te związane z zatrudnieniem. Budimex jako pierwsza duża spółka włączyła się do programu. 

– Celem, który przyświecał nam przy dołączaniu do akcji #niezwalniajmy było utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia oraz zapewnienie naszym pracownikom ciągłości pracy. Do tej pory udaje nam się wypełniać tę misję, ponieważ negatywne skutki pandemii koronawirusa wpłynęły dotychczas w niedużym stopniu na branżę budowlaną. Kontynuujemy swoją działalność i wciąż podpisujemy nowe kontrakty – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimex SA.

– Istotą projektu jest też zwrócenie uwagi na to, jak ważna w tym trudnym momencie jest dla wszystkich współpraca i solidarność międzyludzka, gdzie zarówno pracodawcy mogą liczyć na swoich pracowników, jak i na odwrót – dodaje Cezary Mączka. 

Budimex to solidny i stabilny pracodawca, który stale powiększa zespół specjalistów i inżynierów budowlanych. W pierwszym kwartale 2020 r. zatrudnił ponad 100 osób i przewiduje, że w tym roku przyjmie łącznie około 500 pracowników. Aktualnie generalny wykonawca rekrutuje w każdym województwie w kraju do realizacji inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. 

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.