Moris Polska modernizuje stołeczny szpital przy Spartańskiej 1
Powstanie nowy centralny blok operacyjny w ważnym dla Polaków instytucie

Spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska rozpoczęła budowę całkowicie nowego centralnego bloku operacyjnego wraz z towarzyszącymi mu salami w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher mieszczącym się w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1. Pierwotny plan władz instytutu zakładał przebudowę całego V piętra obiektu, lecz z powodu ograniczonych środków finansowych obecnie realizowany program obejmuje przebudowę połowy tego piętra. Wartość kontaktu wynosi niecałe 11 mln zł.

„Niełatwe i wymagające rzadziej spotkanych zdolności budownictwo w sektorze szpitalnictwa jest jedną z naszych specjalizacji i rynek wyraźnie to dostrzega i docenia” – mówi prezes Moris Polska Maurycy Bryła. I dodaje: „W ostatnim okresie poważnie modernizowaliśmy Szpital Powiatowy w Pruszkowie oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. Obecna realizacja na rzecz stołecznego instytutu przy ul. Spartańskiej 1 wpisuje się w ciąg bardzo interesujących i dla nas prestiżowych projektów dla sektora medycznego. Stołeczny obiekt otrzyma od nas część szpitala na światowym poziomie. Z wielu przyczyn organizacyjnych i technicznych realizacja ta jest trudna, ale dzięki idealnej współpracy z władzami instytutu na bieżąco uzgadniamy nasze roboty tak, aby nawet w najmniejszym stopniu nie zakłócać pracy tej placówki. Mimo poważnych robót budowlanych w instytucie nie zostanie przełożona ani jedna operacja planowa i ani jeden pacjent nie będzie miał z tego powodu przesuniętej wizyty, konsultacji itp. Koordynacja takiego przedsięwzięcia jest bardzo trudna, ale świetna współpraca z najwyższą kadrą medyczną instytutu pozwala skutecznie rozwiązać ten problem”. Do tej pory w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji centralny blok operacyjny funkcjonuje na IV piętrze. W ramach modernizacji szpitala będzie on zlikwidowany. W jego miejsce będzie funkcjonował obecnie budowany blok na V piętrze. W skład nowego bloku wejdą dwie sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenia wypoczynkowe lekarzy i pielęgniarek i sala wybudzeń. Znajdą się także pomieszczenia pomocnicze – magazyny, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia wstępnej segregacji i magazyn odpadów. Personel do pomieszczeń bloku operacyjnego będzie wchodził przez zespól szatni, natomiast pacjenci będą dowożeni przez śluzę pacjenta. Obecnie zakończono roboty rozbiórkowe i rozpoczęły się prace instalacyjne. W ramach kontraktu Moris Polska ma zbudować cały nowy centralny blok operacyjny, wyposażyć go w podstawowy i najcięższy sprzęt, jak kolumny, stoły, lampy i inne wyposażenie, które musi być wbudowane. Na koniec firma musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Realizację inwestycji komentuje dyrektor handlowy Moris Polska Tomasz Zieliński: „Nic nie jest łatwe w tym projekcie, począwszy od samej struktury budynku technicznie i technologicznie wywodzącej się z przełomu lat 60./70., ale może właśnie dlatego wynosimy z tego projektu dużą satysfakcję, iż to właśnie nas wybrano do tego przedsięwzięcia. Bycie generalnym wykonawcą obiektów szpitalnych nie ma wiele wspólnego z innymi, znacznie prostszymi, sektorami budownictwa. Dla szpitalnictwa trzeba mieć zupełnie inne know-how, pracować z innymi materiałami i technologiami oraz mieć do tego wszystkiego specjalistów rzadziej spotykanych w kadrach inżynierskich. Do takich zdolności wykonawczych dla szpitalnictwa dochodzi się w toku wielu lat doświadczeń. Czy to w Europie, czy szerzej na świecie, wiele firm sektora generalnego wykonawstwa nie chce pracować już choćby tylko z gazami medycznymi. Nasza firma nie boi się nawet najtrudniejszych projektów w szpitalnictwie. Nowy centralny blok operacyjny przy Spartańskiej 1 doprowadzimy do stanu, w którym po naszym zejściu z placu budowy lekarze natychmiast będą mogli tam wejść i operować. Zapewnimy im najnowocześniejsze obecnie wyposażenie”. Roboty budowlane biegną obecnie prawidłowym tokiem i zgodnie z harmonogramem wypracowanym dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Wszystko jest podporządkowane niezachwianej planowej pracy instytutu. W najbliższych miesiącach dojdzie do demontażu części dachu na V piętrze, ponieważ od góry będzie musiał być podawany beton do wykonania nowego stropu. Zgodnie z przewidywaniami roboty budowlane będą na finiszu na przełomie roku.