Savills Investment Management: Emily Hamilton nową Dyrektor ds. ESG.

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, powołał Emily Hamilton na stanowisko Dyrektora ds. ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).
Emily Hamilton będzie pracowała w głównej siedzibie firmy w Londynie, a zakres jej obowiązków obejmie koordynację globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Savills IM, wyznaczanie standardów korporacyjnych firmy i podejścia do kryteriów ESG (ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny). Działania te obejmą również współpracę z zespołami funduszy na całym świecie, zarówno na poziomie portfolio nieruchomości, jak i poszczególnych aktywów.

Emily Hamilton będzie odpowiedzialna za wspieranie zespołów we wdrażaniu wymagań inwestorów w zakresie ESG, raportowanie i monitorowanie oraz za współpracę z najemcami w celu pełnego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w poszczególnych aktywach i całej działalności.


Savills IM jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), zobowiązujących firmy do stosowania kryteriów inwestycyjnych popieranych przez ONZ.
Od 2014 r. firma składa sprawozdania z przejrzystości działań w odniesieniu do sprawozdawczości w ramach PRI, a w 2020 r. uzyskała najwyższą ocenę „A+” w zakresie strategii i zarządzania, utrzymując jednocześnie ocenę „A” w zakresie nieruchomości. Savills IM jest również członkiem organizacji Global Real Estate Sustainability Benchmark, a sześć funduszy zarządzanych przez firmę w 2019 roku uzyskało status Green Star.
Przed dołączeniem do Savills IM, Emily Hamilton pracowała w spółce Grosvenor Britain & Ireland, będącej częścią Grosvenor Group. Pełniła w niej funkcję zastępcy Dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, a następnie występowała w roli doradcy w zakresie zmiany kluczowej rynkowej strategii spółki dotyczącej spraw klimatycznych. Karierę zawodową rozpoczęła jako doradca ds. zrównoważonego rozwoju w Capita Symonds, gdzie pracowała nad projektami z zakresu planowania infrastruktury środowiskowej i społecznej. Następnie pełniła funkcję specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju na University of East London, a w 2013 roku dołączyła do Grosvenor. Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie środowiska, nauk przyrodniczych i społecznych na University College London, jest też członkiem Instytutu Zarządzania i Oceny Środowiska (IEMA).

Emily Hamilton pełniła wcześniej funkcję Dyrektora Zarządu w Better Buildings Partnership (społecznie), a obecnie jest mentorem w fundacji Heart of the City oraz kuratorem w National Park City Foundation, organizacji charytatywnej, której celem jest umożliwienie społecznościom w Londynie i innych miastach życia w bardziej ekologicznych i zdrowych warunkach. Jej bezpośrednim przełożonym będzie Richard Lake, Globalny Dyrektor ds. ryzyka inwestycyjnego w Savills IM.
Alex Jeffrey, Dyrektor Generalny w Savills IM, powiedział:
„Działania z zakresu ESG szybko zajęły ważne miejsce na liście priorytetów inwestorów. Jako międzynarodowy menedżer inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, jesteśmy świadomi wpływu, jaki wywieramy nie tylko na środowisko, ale również na społeczności lokalne. Wierzymy także, że przejrzystość działań i przekazywanych informacji to kluczowy element odpowiedzialnego biznesu. Dlatego też podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego stanowi fundament zarówno naszych strategii inwestycyjnych, jak i naszej postawy wobec inwestorów, klientów, pracowników i szerszej społeczności.”


Richard Lake, Globalny Dyrektor ds. ryzyka inwestycyjnego w Savills IM, dodał:
„Cieszymy się, że Emily Hamilton dołączyła do nas i będzie nadzorować realizację strategii
w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszych 17 oddziałach na całym świecie. Emily wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami w kierowaniu strategiami z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz osobistym zaangażowaniem w promowanie zasad z obszaru ESG.

Jej wiedza będzie nieoceniona podczas kontynuacji procesu wdrażania przez Savills IM zasad i działań zgodnych z kryteriami ESG w każdym aspekcie naszej działalności.”
Emily Hamilton, Dyrektor ds. ESG w Savills IM, podsumowała:
„Międzynarodowi menadżerowie inwestycyjni działający w branży nieruchomości mają do odegrania kluczową rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego, szczególnie w odniesieniu do rozwiązywania wspólnych kryzysów klimatycznych i ekologicznych oraz tworzenia lepszego społeczeństwa. Niezwykle cieszę się z podjęcia roli, w której mogę przyczynić się do wprowadzenia istotnych i pozytywnych zmian.”

O Savills Investment Management:

 Savills Investment Management jest międzynarodowym menedżerem inwestycyjnym w sektorze nieruchomości, posiadającym biura w Amsterdamie, Kopenhadze, Frankfurcie, Hamburgu, Jersey, Katowicach, Londynie, Luksemburgu, Madrycie, Mediolanie, Monachium, Paryżu, Sztokholmie, Warszawie, Singapurze, Tokio i Sydney.
 W skali globalnej Savills Investment Management zarządza nieruchomościami o wartości około 20,75 mld EUR (stan na 31 grudnia 2019 roku).
 Savills Investment Management oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami
i funduszami w formie mandatów inwestycyjnych oraz produktów funduszowych dla szerokiego spektrum inwestorów, w tym firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych, fundacji i family offices. Strategie inwestycyjne obejmują przekrój od strategii typu core po strategię oportunistyczną.
 Savills Investment Management jest częścią Savills Group, której spółką dominująca jest notowana na londyńskiej giełdzie Savills plc.
 W Polsce Savills Investment Management zarządza obecnie aktywami w trzech sektorach rynku nieruchomości komercyjnych: biurowym, powierzchni logistycznych i handlowym. Ich łączna wartość wynosi około 1.5 mld EUR. Wśród nich znajdują się m.in. kompleks biurowy Gdański Business Center w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Amazon w Gliwicach, Centrum Dystrybucyjne H&M w Bolesławcu czy Galeria Katowicka.