Spółka z Grupy Mostostal Warszawa z kontraktem o wartości 24,95 mln zł

Spółka z Grupy Mostostal Warszawa z kontraktem o wartości 24,95 mln zł
20 maja br. należąca do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa spółka AMK Kraków S.A. zawarła z Hutą Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. kontrakt na zabudowę linii do produkcji dwutonowych bloków czystego cynku i stopów cynku z aluminium na Wydziale Pieca Szybowego. Wartość umowy wynosi 24,95 mln zł netto.


Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. to jeden z kluczowych i wieloletnich klientów AMK Kraków S.A. Obecnie AMK Kraków kończy realizację innego zadania zleconego przez Hutę: prace projektowe w ramach modernizacji układu odciągowego wentylacji Namiarowni Wydziału PSP.
Zawarty kontrakt jest trzecim, który AMK Kraków pozyskała w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna wartość umów podpisanych w tym okresie wynosi 51,8 mln zł netto.

Informacje o Spółkach

AMK Kraków S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA, AMK Kraków S.A., Mostostal Kielce SA, Mostostal Płock SA, z bogatym doświadczeniem w sektorach oil&gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.

Mostostal Warszawa S.A. należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.